Implantaten


Implantaten zijn kunsttanden en kunstkiezen die gemonteerd worden op een kunstwortel. Ze kunnen aangebracht worden op plaatsen waar elementen totaal ontbreken.
Momenteel worden implantaten in Nederland niet toegepast door de leden van de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde.


Motivering:

De eerste reden daarvoor is dat implantaten veel zorg behoeven. Ze moeten goed worden schoongehouden. Die zorg is bij dieren onvoldoende gegarandeerd zodat onwenselijke situaties kunnen ontstaan die voor het dier gezondheidsrisico's met zich meebrengen.
Een tweede reden is dat implantaten geen functionele betekenis hebben, maar puur om esthetische redenen worden aangebracht. Aangezien alle behandelingen onder narcose moeten geschieden, brengt dit onnodige gezondheidsrisico's met zich mee.
Een derde reden houdt verband met het fokken: men wil op een show een complete hond laten zien om foktechnische redenen. Ontbrekende elementen hebben zeer waarschijnlijk een erfelijke basis. En wie wil er nou willens en wetens erfelijke gebreken in zijn ras infokken?

De enige toepassing die we momenteel zien is bij het verliezen van een hoektand bij werkhonden. Wanneer ze daardoor niet meer kunnen vasthouden bij het bijten maakt het ze arbeidsongeschikt. Vooralsnog zijn onvoldoende gegevens beschikbaar of deze implantaten wel sterk genoeg zijn voor dit werk.