Operaties door kleine openingen: kijkoperaties


Deze inleiding is een aanvulling op de inleiding onder "endoscopie-onderzoeken" , en geeft een toelichting over endoscopische operaties.

Om operatief in te grijpen is extra instrumentarium nodig. Dit instrumentarium heeft een extra lange steel, en is klein en smal uitgevoerd zodat het door een kleine toegangspoort in het lichaam gebracht kan worden. Hiervoor zijn extra sneetjes nodig.
Standaard is een driepoorts-techniek: een poort voor de endoscoop, een poort voor een tang om weefsels vast te pakken en een derde poort om een bewerkingsinstrument in te voeren. Dit laatste kan van alles zijn: een mesje, een schaartje, een naaldvoerder, een bloedvat-afdichter (vessel-sealer) of een ander slim ontworpen instrument.

De structuren in het lichaam zijn meestal roze-rood van kleur. Teneinde het beeld op de monitor beter te kunnen zien wordt de ruimte verduisterd en groen verlicht. Zie de foto hierboven.
Wanneer handigheid en ervaring toenemen kunnen soms handelingen gecombineerd worden.
Zo maken wij bij een laparoscopische sterilisatie gebruik van een speciale operatie-scoop waarbij het bewerkingsinstrument door de scoop kan worden ingebracht. Zodoende kan met slechts één poort worden geopereerd. Hoe minder poorten, hoe minder sneetjes, des te minder pijn, minder complicaties en snellere genezing.
Een ander voordeel is het feit dat bij operaties in de buik, de buik gesloten kan blijven (op het kleine gaatje na). Daardoor kan het dier in verschillende richtingen bewogen worden om de organen in de buik te verplaatsen en van meerdere kanten te bekijken. Zodoende is minder aanraking door de opererende handen nodig, minder beschadiging en dus minder verkleving het gevolg. Minder verkleving is tevens het gevolg van een betere bloedstelping bij deze techniek.

Deze voordelen rechtvaardigen ruimschoots de extra inspanningen en kosten.

Realiseer u dat de eerste endoscopische operatie (een galblaasoperatie) bij mensen werd uitgevoerd in 1985. De uitvoerende chirurg is toen bijna uit de vereniging der chirurgen gezet omdat dit toch wel cowboychirurgie was! Nu wordt elke operatie die endochirurgisch kan ook op deze wijze uitgevoerd. Er zijn chirurgen die alleen nog maar endoscopisch opereren. Ook in de diergeneeskunde neemt deze techniek snel toe.