Inwendig onderzoek van de neus: rhinoscopie


Dit onderzoek is zinvol bij plotseling heftig niezen of langs de neus wrijven, wanneer dit langer dan circa een kwartier aanhoudt. De oorzaak kan het opsnuiven van een grasspriet of grasaar zijn.

Bij katten kan na het eten van kattegras een sprietje vanuit de keel in de neus belanden. Behandeling: endoscopisch verwijderen van de oorzaak.

Andere indicaties voor dit onderzoek zijn chronische klachten zoals: niezen, benauwdheid, snurken, neusuitvloeiing (beiderzijds, maar zeker ook wanneer dit éénzijdig is), ooguitvloeiing, bloedneuzen en zwellingen of vervormingen van de neus.

Afhankelijk van de klacht kan, voorafgaand aan de scopie, ander onderzoek zinvol zijn, zoals röntgenfoto's (kan eventueel gelijk met de scopie), bloedonderzoek of een kweek.


Werkwijze:

Aangezien het binnenwerk van de neus heel gevoelig is voor aanraking zal een rhinoscopie altijd onder algehele narcose worden uitgevoerd. Daarbij gaat allereerst een zeer dunne scoop (1,9 tot 2,7 mm dik) via één neusgat naar binnen en wordt de helft van de neus tot in de keelholte onderzocht. Daarna de andere neushelft.

Wanneer veel slijm en/of bloed aanwezig is zal het zicht beperkt tot afwezig zijn. In dat geval wordt opnieuw gekeken met een buis (schacht) óm de scoop, waar een spoelvloeistof (Ringer-lactaat oplossing) doorheen stroomt. Bloed en slijm worden op die manier verwijderd. Om te voorkómen dat de spoelvloeistof in de longen kan stromen wordt het dier geïntubeerd (een luchtslang (tube) in de luchtpijp waar doorheen geademd wordt en die de ruimte tussen de tube en de luchtpijp met een ballonnetje (cuff) afsluit). Voordeel is dan tevens dat extra narcose via de lucht kan worden toegediend (inhalatie-anaesthesie).

Eventueel kan met een scoop die om de hoek kan kijken, via de bek, vanuit de keel achter in de neus gekeken worden. Wanneer er een vreemd voorwerp aanwezig is, kan dit met een grijpertje worden verwijderd. Indien nodig kan op deze manier ook een weefselmonster (biopt) of een kweek worden afgenomen voor verder onderzoek.

Het onderzoek wordt op video vastgelegd zodat we u naderhand de bevindingen kunnen laten zien.