Extracties


Het trekken van tanden en kiezen bij dieren is vaak een forse ingreep. Op deze pagina vindt u redenen, overwegingen, werkwijze en eventuele complicaties.


Indicaties:

Bij tanden en kiezen waar stukjes af zijn (=fractuur) of een gaatje (=cariës: zelden bij dieren) is ontstaan, ligt de zenuw bloot. Dat is zeer pijnlijk. De bloedvaten en de zenuw in de tand of kies zullen afsterven en een wortelpuntontsteking veroorzaken. Deze ontsteking vergt veel energie van het lichaam. Het is tevens een toegangspoort voor bacteriën die zo via de bloedbaan naar andere organen kunnen uitzaaien. Ook bij teruggetrokken tandvlees, waarbij holtes onder en tussen de kiezen zijn ontstaan, kunnen zich voedselresten en bacteriën ophopen. Dit veroorzaakt onstekingen, en stank door rottend voedsel.


Complicaties:

Een hond of kat kan prima zonder tanden en kiezen leven. Meestal kunnen ze zelfs gewoon brokken eten. Uitzondering hierop zijn de hoektanden. Die zijn zeer belangrijk. Wanneer de onderhoektanden ontbreken, kan de tong uit de bek hangen (onnozel gezicht, uitdroging van de tong: pijnlijk). Ontbreken de bovenhoektanden, dan kunnen de bovenlippen naar binnen vallen, waardoor de onderhoektanden op de buitenkant van de bovenlippen bijten en daar wondjes veroorzaken.

Bij één of twee ontbrekende onderhoektanden is de kans groot dat de tong uit de bek gaat hangen en uitdroogt. Bij een ontbrekende bovenhoektand is de kans groot dat de bovenlip naar binnen valt, waardoor de onderhoektand op de buitenkant van de bovenlip  bijt en daar een wondje veroorzaakt.

Werkwijze:

Tanden en kiezen van dieren hebben zeer lange wortels die, bij meerwortelige kiezen, schuin naar buiten staan. Hierdoor staan de kiezen, net als een fotostatief op de grond, zeer stevig in het kaakbot verankerd. Dat betekent ook dat het verwijderen een stuk lastiger is dan bij mensen. De kronen moeten worden doorgeslepen en de wortels apart losgemaakt. Na extractie worden de openingen gehecht. Veertien dagen zacht voedsel voorkomt dat de gehechte wonden openspringen. De hechtingen lossen in 3-5 weken vanzelf op.

De schuin uit elkaar lopende kieswortels zijn duidelijk zichtbaar. Beiderzijds in de bovenkaak zijn de kiezen getrokken en de wonden gehecht.

Behandeling:

Om deze extracties goed te kunnen uitvoeren, hebben wij de beschikking over een volledige tandartsuitrusting, inclusief digitale röntgenapparatuur. Voor deze behandeling gaat het dier geheel onder narcose. Inhalatie-anaesthesie en bewakingsapparatuur zorgen ervoor dat de behandeling pijnloos en veilig kan verlopen.

De tandheelkunde-operatiekamer: tandartsunit, digitale röntgenapparatuur, inhalatie-anaesthesie- en bewakingsapparatuur. De digitale sensor van de röntgenapparatuur bevindt zich in de bek van de kat: zo kunnen gedetailleerde foto's van de afzonderlijke tanden en kiezen worden gemaakt.

Bij een behandeling wordt eerst het tandsteen verwijderd en het gebit schoongemaakt. Daarna is een goede inspectie van alle elementen mogelijk en kunnen we een behandelplan opstellen. In de praktijk nemen wij op dat moment telefonisch contact met u op en bespreken met u de bevindingen, de mogelijkheden voor behandeling en een raming van de kosten. Indien u hiermee akkoord gaat, kunnen we de behandeling direct geheel of gedeeltelijk uitvoeren. Zo voorkómen we dat dieren onnodig vaak onder narcose gebracht moeten worden.


Nabehandeling:

Tijdens de operatie zijn reeds pijnstillers en antibiotica toegediend. De antibiotica zijn nodig omdat er in de bek zeer veel bacteriën aanwezig zijn, en het onmogelijk is om de bek geheel steriel te maken. U krijgt voor een paar dagen pijnstiller en antibiotica mee naar huis. Met de antibioticatabletten kan dezelfde dag nog gestart worden. Met de pijnstiller de dag na de operatie. De hechtingen in de bek kunnen een beetje prikken. Daarom worden bij katten de nagels geknipt zodat ze de hechtingen er niet uit kunnen krabben. Ook hebben katten een zeer ruwe tong waarmee ze de hechtingen stuk kunnen schuren. Dat zien we in circa 5% van de gevallen. De kat zal niet goed opknappen, slecht eten en uit de bek gaan stinken. Wanneer het u lukt om in de bek te kijken en u ziet kaakbot (wit-geel) in plaats van een gesloten roze slijmvlies, dan zijn er hechtingen stuk gegaan. Neemt u contact met ons op voor een nieuwe afspraak. We hechten het slijmvlies dan opnieuw, kosteloos. Mocht u er niet zeker van zijn dat alles goed verloopt maakt u dan een afspraak voor een controle. Ook daar zijn geen kosten aan verbonden. Liever een keer te vaak controleren dan een vertraagd herstel en onnodige pijn. Bij honden zijn er zelden problemen bij het herstel, maar ook daar geldt: bij twijfel controleren.
De eerste veertien dagen na de operatie mag alleen zacht voer gegeven worden zodat de gehechte wonden niet te veel belast worden. U kunt blikvoer geven, of de brokken een half uurtje in ruim water laten weken. Honden mogen de eerste 14 dagen geen kauwstaafjes of andersoortige kluiven of botten. De eerste dag kan er nog een beetje bloed uit de bek komen. Maakt u zich daar geen zorgen over. Vanaf de operatie is de pijn, mede dankzij de pijnstillers, al minder dan daarvoor. Heeft u nog vragen, bel ons: 024-3230320.