Uitgebroken tanden en kiezen


Bij aanrijdingen met auto's of bij gevechten tussen dieren onderling kunnen de hoektanden in zijn geheel uit de tandkas breken. Soms zitten ze nog met wat slijmvlies vast maar is de stand totaal verkeerd.


Behandeling:

Deze hoektanden zijn terug te plaatsen. Bewaar de hoektand in een potje met melk en neem contact op met de praktijk. Dit is een spoedgeval. De tand moet zo snel mogelijk, in ieder geval dezelfde dag, worden teruggeplaatst. De tandkas wordt uitgespoeld. De tand wordt voorzichtig schoongemaakt en vervolgens in de tandkas teruggezet en door middel van staaldraad (cerclage) aan de andere hoektand vastgezet. Na 6-12 weken kan de cerclage verwijderd worden. De zenuwen en de bloedvaten naar deze hoektand zijn afgescheurd en zullen niet meer herstellen. Dat betekent dat de inhoud van de tand afsterft. Daarom moet na circa 6 maanden een wortelkanaalbehandeling worden uitgevoerd. De prognose is goed.