Persisterende melkhoektanden


Honden en katten hebben als pup/kitten een melkgebit. Dit wisselt op een leeftijd van 3-7 maanden. De hoektanden wisselen op 4-6 maanden. Soms zijn de definitieve hoektanden al te zien terwijl de melkhoektanden nog aanwezig zijn. Daardoor zal de groei van de definitieve hoektanden belemmerd worden. De bovenhoektanden staan dan te ver naar voren en zijn te steil. De onderhoektanden komen door aan de binnenkant van de melkhoektanden en zullen dan te ver naar binnen staan, waardoor het gehemelte kan beschadigen.


Behandeling:

Om deze afwijkingen te voorkómen moeten de melkhoektanden verwijderd worden. Dit is een nauwkeurige ingreep. De definitieve hoektanden, die slechts voor een klein deel zichtbaar zijn, mogen daarbij niet beschadigd worden. Ook wanneer de melkhoektanden afbreken, moeten ze verwijderd worden omdat anders een ontsteking aan de melkhoektand-wortelpunt ontstaat waardoor ook de definitieve hoektand beschadigd wordt. Ook wanneer de definitieve hoektand al volledig zichtbaar is en de melkhoektand nog aanwezig is, moet deze worden verwijderd, omdat deze tandjes te dicht tegen de definitieve hoektanden aan staan. Hier blijven haren en etensresten tussen zitten wat ontstekingen en stank veroorzaakt. Deze ingreep vindt plaats onder algehele narcose.


Persisterende melkhoektanden bij een pup